Sari la conținut
Cursuri inot copii » Cursuri inot » Blog » Regulamentul pentru reinceperea cursurilor de inot

Regulamentul pentru reinceperea cursurilor de inot

Bazin inot - cursuri inot

Bazinele de înot vor fi accesibile doar sportivilor profesioniști, pentru antrenament sau competiții, dar fără participarea spectatorilor.

„Începând cu data de 1 iunie se permite organizarea și desfășurarea în bazine, acoperite sau aflate în aer liber, a activităților de pregătire fizică a sportivilor profesioniști și a competițiilor sportive, fără participarea spectatorilor, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020”, se arată în Hotărârea adoptată joi de Consiliul Național pentru Situații de Urgență.

Bazin inot - cursuri inot

Bazin inot – cursuri inot

Măsuri privind organizarea activităților:
– este obligatorie purtarea măștii (medicale/nonmedicale), care pentru o protecție eficace trebuie să acopere atât gura, cât și nasul. Sportivii vor trebui să păstreze masca doar până la accesul în bazin;
– igiena respiratorie este obligatorie (tuse și strănut în plica cotului sau în batista de unică folosință, care va fi aruncată imediat la coșul de gunoi);
– este interzis scuipatul sau suflatul nasului în bazin. Dacă este necesar, se utilizează toaleta în aceste scopuri înainte de a intra în bazin;
– este recomandată evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate;
– spălatul regulat al mâinilor este preferabil portului de mănuși;
– menținerea distanței fizice de minimum 2 m între oricare două persoane și asigurarea unui spațiu de cel puțin 7 mp/persoană;
– sportivii care au fost infectați cu COVID-19 sunt obligați ca înainte de revenirea la pregătire să efectueze o vizită medicală completă și trebuie să prezinte documentele legale prin care să se certifice vindecarea și autorizarea încetării perioadei de izolare;
– izolarea la domiciliu în cazul în care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
– izolare la domiciliu în cazul în care a venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2 și respectarea măsurilor aplicabile, în vigoare;
– administratorul bazei sportive unde au loc activitățile sportive elaborează proceduri proprii prin care să asigure respectarea normelor de desfășurare a activității și împarte sarcinile de lucru pentru personalul angajat;
– se vor nominaliza prin proceduri proprii persoanele responsabile pentru respectarea numărului maxim de persoane admis în fiecare tip de încăpere. Aceste persoane pot fi salariați ai bazei sportive sau reprezentanți ai cluburilor utilizatoare;
– echipamentele de protecție personală și metoda de igienizare a hainelor de lucru trebuie să fie în concordanță cu reglementările în vigoare;
– pentru protecția angajaților implicați în organizarea și desfășurarea activităților, precum și a personalului car administrează baza de natație se vor elabora planuri de sănătate și securitate în muncă, în conformitate cu Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020, privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă;

– regulile de acces în baza sportivă trebuie să fie afișate la loc vizibil;
– soluțiile biocide avizate trebuie să fie amplasate la intrare și în alte zone accesibile;
– înainte de intrarea în baza sportivă se impune efectuarea triajului epidemiologic. Sportivii declară pe propria răspundere că nu au fost expuși la cazuri pozitive sau nu au intrat în contact cu persoane suspecte de COVID19 în ultimele 14 zile. Nu va fi permis accesul persoanelor care prezintă semne de infecție respiratorie (tuse și strănut frecvente, stare generală alterată) și febră mai mare de 37,3°C.

III. Măsuri pentru curățare și dezinfectare
1. Măsuri care trebuie luate înainte de deschiderea bazinelor:
– bazinele de înot/piscinele pot fi umplute cu apă potabilă. În cazul în care apa de umplere se obține local din alte surse decât de la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă, aceasta trebuie să fie conformă cu
prevederile legale din domeniu;
– piscinele acoperite sau descoperite se dotează cu sisteme de filtrare și dezinfecție a apei, astfel încât calitatea apei să se încadreze în valorile maxime admise prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 546/2008 privind gestionarea calității apei de îmbăiere, cu modificările și completările ulterioare;
– parametrii fizico-chimici de evaluare a calității apei din bazinele de înot/piscine trebuie să îndeplinească cel puțin cerințele prevăzute în standardele SR EN 15288-1, SR EN 15288-2 și SR EN 13451-1, aprobate conform dispozițiilor Legii nr. 163/2015 privind standardizarea națională, după cum urmează:
a) limpezimea – testată cu un disc negru, de 15 cm pe fond alb, care trebuie să fie vizibil în punctul cel mai adânc al bazinului;
b) concentrația clorului rezidual liber – care trebuie să fie cuprins între 0,5 mg/l și 1 mg/l în cazul celor acoperite, respectiv între 0,5 mg/l și 1,5 mg/l în cazul celor descoperite, pentru bazinele de înot și piscinele la care dezinfecția se face exclusiv prin clorinare. Orice altă metodă sau combinație de metode de tratare este permisă în măsura în care parametrii de dezinfecție sunt măsurabili și controlabili, iar apa respectă cerințele din anexa nr. 1 la ordin;
c) pH-ul apei – care trebuie să se situeze între 7,2 și 7,8;
d) temperatura apei pentru îmbăiere – care trebuie să se situeze între 24° și 32°;
– produsele biocide folosite ca dezinfectante pentru apa de îmbăiere din bazine, precum și pentru operațiunile de tratare, curățenie și dezinfecție a suprafețelor și grupurilor sanitare trebuie să fie avizate la nivel național;
– responsabilul de piscină/bazin este obligat să realizeze monitorizarea calității apei de îmbăiere cu frecvența prevăzută în normele în vigoare;
– dezinfectarea și igienizarea completă a tuturor spațiilor cu substanțe biocide avizate la nivel național;
– verificarea funcționalității sistemelor de tratare și filtrare a apei;
– curățarea și igienizarea sistemelor de ventilație și verificarea funcționării corecte a sistemelor de tratare a aerului;
– verificarea calității apei din bazin, prin analize chimice și microbiologice specifice. Se recomandă o
concentrație de clor aproape de maximul admis, fără însă a se depăși această limită;
– asigurarea unui număr adecvat de coșuri de gunoi deschise sau închise cu capac acționat cu pedală, pentru colectarea selectivă a deșeurilor, care să fie disponibile în fiecare zonă a bazei.
2. Măsuri care trebuie îndeplinite în timpul exploatării bazei:
a) Măsuri aplicate în toate zonele:
– se vor instala panouri informative cu regulile și indicațiile guvernamentale privind măsurile pentru combaterea răspândirii infecției cu COVID-19;
– se vor preciza prin afișe, în mod clar, regulile de distanțare și numărul maxim de sportivi permis în fiecare spațiu, respectiv 1 persoană/7 mp, și regulile specifice privind utilizarea bazei sportive.
b) Măsuri aplicate în zona de intrare în baza sportivă (recepție):
– configurarea locului și elaborarea procedurii de măsurare a temperaturii corporale și desemnarea unei persoane responsabile cu această procedură;
– instalarea unui dispenser pentru dezinfectant;
– marcarea cu semne vizibile pe pardoseală pentru a asigura respectarea distanței de siguranță;
– digitalizarea practicilor administrative (de evitat utilizarea formularelor de înregistrare pe hârtie etc.);
– curățarea și igienizarea zonei cât mai des posibil, cel puțin în fiecare oră;
– punerea la dispoziție permanent a produselor dezinfectante, inclusiv șervețele de igienizare de unică folosință
pentru personalul administrativ;
– se interzice schimbul de materiale sau dispozitive între utilizatori (telefoane, tablete, birotică, cronometre,
fluiere etc.).
c) Măsuri aplicate în zona piscinei:
– pentru a intra în zona piscinei se va trece obligatoriu prin pediluviu/duș pentru spălarea picioarelor, care va conține apă tratată cu clor, respectând concentrația maxim admisă;
– se vor curăța și igieniza materialele și instrumentele folosite după fiecare antrenament (plute, labe, palmare etc.);
– nu se permite accesul în tribune pentru însoțitori și/sau spectatori.

IV. Condiții de folosire a bazinului și vestiarelor:
– pe un culoar de înot este permis accesul unui singur sportiv;
– se recomandă instalarea de separatoare între dușuri, în cazul în care distanța dintre ele este mai mică de 2 m;
– la plecare, se are în vedere intrarea eșalonată la vestiare, cu evitarea aglomerației și menținerea distanței de minimum 2 m între oricare două persoane și minimum 7 mp/persoană;
– sosirea și plecarea de la bazin se vor face individual, ori de câte ori este posibil. Dacă transportul sportivilor se face în mod organizat, acesta va fi realizat în condițiile prevederilor anexei nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 79/988/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19;
– vestiarele, încăperile de duș și alte încăperi trebuie să fie prevăzute cu materiale de curățenie și dezinfecție a mâinilor (apă, săpun, soluții dezinfectante pe bază de alcool) și vor fi curățate și dezinfectate înainte și după fiecare utilizare. Grupurile sanitare vor fi prevăzute cu materiale de curățenie și dezinfecție a mâinilor (apă, săpun, soluții dezinfectante pe bază de alcool) și vor fi curățate și dezinfectate la fiecare 2 ore;
– personalul de curățenie va desfășura activitățile de curățenie și dezinfecție conform orarului stabilit și va purta echipament adecvat de protecție împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2 (mască, mănuși).

V. Măsuri pentru desfășurarea competițiilor:
– competițiile se vor desfășura fără public și cu limitarea staffului tehnic la minimum posibil;
– structurile sportive care organizează competiții își pot modifica normele și regulamentele specifice ramurii de sport pentru a se adapta la situația creată de criză, cu condiția ca acestea să nu vină în contradicție cu normele legale în vigoare;
– cazarea sportivilor și participanților la competiții care domiciliază în altă localitate se va desfășura cu
respectarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului sănătății nr. 1.731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă – anexa nr.

3 Recomandări privind funcționarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare.
VI. Gestionarea cazurilor simptomatice
Procedura de gestionare a cazurilor în care apare o suspiciune de infectare cu SARS-CoV-2 este stabilită prin legislația în vigoare.
În cazul în care se constată simptome de infecție respiratorie la o persoană aflată în baza sportivă se
recomandă:
a) izolarea imediată și organizarea transportului individual al acesteia la domiciliu și contactarea medicului de familie;
b) aerisirea, curățenia și dezinfecția spațiilor în care aceasta s-a aflat;
c) echipamentul de protecție al personalului de curățenie se aruncă imediat după terminare în saci de gunoi individuali. Încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore.